Currently Browsing

sun4energy

sun4energy

Spoločnosť SUN4ENERGY pôsobí v oblasti obnoviteľných zdrojoch energie a aktívne sa zameriava na efektívne využívanie slnečnej energie. Cieľom spoločnosti je poskytovať komplexné riešenia pri príprave, projektovaní, ekonomickom zabezpečení, výstavbe a dlhodobej prevádzke solárnych elektrárni.

Spoločnosť SUN4ENERGY poskytuje služby, zahrňujúce komplexné riešenie výstavby PV elektrární:

  • Koncepcia návrhu elektrárne
  • Projektovanie a dizajn elektrárne
  • Konzultácie
  • Realizácia
  • Servis počas prevádzky

Spoločnosť SUN4ENERGY ponúka obciam dlhodobú spoluprácu pri výstavbe PV slnečnej (solárnej) elektrárne. Súčasťou výstavby sú obciam poskytnuté tieto výhody:

  • revitalizácia ekonomicky pasívnych a nebezpečných lokalít (bývalé skládky, znečistené plochy..)
  • dlhodobý prenájom, resp. kúpa pozemkov
  • environmentálne programy pre obce
  • zviditeľnenie obce a zvýšenie záujmu pre turistov
  • ekologický prínos pre obce

SUN4ENERGY zabezpečuje inštaláciu PV panelov na strechy, ktorá je súčasťou dlhoročnej histórie našich služieb.

Tags: , , , , , , , ,


Comments are closed.