Projekty

 
V súčasnosti, spolu s našimi partnermi, pracujeme na viacerých projektoch fotovoltaických elektrární (pozemných i strešných systémov) v krajinách strednej a východnej Európy. Pri príprave všetkých projektov veľmi blízko spolupracujeme s miestnymi zastupiteľstvami, aby projekty vždy zodpovedali lokálnym podmienkam a predstavám samosprávy i jej obyvateľov.


Rumunsko I Poľsko I Česká republika I Slovenská republika