Kalinovo

 

FVE KalinovoLokalita: Katastrálne územie Kalinovo, okres Poltár

Celkové žiarenie dopadajúce počas roka na naklonený povrch 1 344,2 kWh/m2
Celkový uvažovaný inštalovaný výkon FVE 1 995,84 kWp
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie 1 143 kWh/kWp/rok
Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne) 2 281,25 MWh
Celková disponibilná plocha pozemku 59 702 m2


Použité technológie:

Fotovoltaické panely: ES-A-200(-215)-fa3 (od spoločnosti Evergreen Solar GmbH), na báze kryštalického kremíka (String RibbonTM), spolu 9 504 ks
Meniče prúdu: Centrálne meniče Vacon NXI04605 (od spoločnosti Vacon Plc.), spolu 8 ks
Nosný systém: Fixný systém naklonený pod optimálnym uhlom

Aktuálny stav:

  • Pripojená do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.: Máj 2011
  • V trvalej prevádzke