Pôtor

 

FVE PôtorLokalita: Katastrálne územie Pôtor, okres Veľký Krtíš

Celkové žiarenie dopadajúce počas roka na naklonený povrch 1 363,7 kWh/m2
Celkový uvažovaný inštalovaný výkon FVE 1 796,85 kWp
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie 1 147 kWh/kWp/rok
Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne) 2 060.99 MWh
Celková disponibilná plocha pozemku 60 000 m2


Použité technológie:

Fotovoltaické panely: ES-A-210(-215)-fa3 (od spoločnosti Evergreen Solar GmbH), na báze kryštalického kremíka (String RibbonTM), spolu 8 415 ks
Meniče prúdu: Centrálne meniče Vacon NXI11505 (od spoločnosti Vacon Plc.), spolu 3 ks
Nosný systém: Fixný systém naklonený pod optimálnym uhlom

Aktuálny stav:

  • Pripojená do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.: Máj 2011
  • V trvalej prevádzke