Prša

 

FVE Prša I.


Lokalita: katastrálne územie Prša, okres Lučenec

Celkové žiarenie dopadajúce počas roka na horizontálnu rovinu 1239,4 kWh/m2
Celkový uvažovaný inštalovaný výkon FVE 999,78 kWp
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie 1 031 kWh/kWp/rok
Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne) 1 030,77 MWh
Celková disponibilná plocha pozemku 34 438 m2


Použité technológie:

Fotovoltaické panely: WD-A-CC-087A (100 Wp, 9 348 ks) a WD-A-CC-0870 (95 Wp, 684 ks)
(od spoločnosti SunWell Solar Corp.), na báze amorfného kremíka, spolu 10 032 ks
Meniče prúdu: SMC 7000HV (od spoločnosti SMA Technologie AG), spolu 132 ks
Nosný systém: Fixný systém naklonený pod optimálnym uhlom

Aktuálny stav:

  • Pripojená do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.: December 2010
  • V trvalej prevádzke


FVE Prša II.


Lokalita: katastrálne územie Prša, okres Lučenec

Celkové žiarenie dopadajúce počas roka na horizontálnu rovinu 1239,4 kWh/m2
Celkový uvažovaný inštalovaný výkon FVE 319,2 kWp
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie 1 031 kWh/kWp/rok
Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne) 329,1 MWh
Celková disponibilná plocha pozemku do 15 000 m2


Použité technológie:

Fotovoltaické panely: WD-A-CC-0870 (95 Wp)
(od spoločnosti SunWell Solar Corp.), na báze amorfného kremíka, spolu 3 360 ks
Meniče prúdu: SMC 7000HV (od spoločnosti SMA Technologie AG), spolu 42 ks
Nosný systém: Fixný systém naklonený pod optimálnym uhlom

Aktuálny stav:

  • Pripojená do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.: December 2010
  • V trvalej prevádzke