Malachov

 

FVE MalachovLokalita: Obec Malachov, Okres Banská Bystrica

Celkové žiarenie dopadajúce počas roka na horizontálnu rovinu 1091,1 kWh/m2
Celkový inštalovaný výkon FVE 3,36 kWp
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie 994 kWh/kWp/rok
Celkové predpokladané minimálne množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne) 3,34 MWh


Použité technológie:

Fotovoltaické panely: YL 240P-29b (od spoločnosti Yingli Green Energy Holding Co. Ltd.),
na báze polykryštalického kremíka, spolu 14 ks
Meniče prúdu: Sunny Boy (SB) 3300, 1 ks (od spoločnosti SMA Technologie AG)
Nosný systém: Fixný systém MSP naklonený pod uhlom 15° (od spoločnosti Hilti Slovakia s.r.o.)

Aktuálny stav:

  • Pripojená do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.: December 2011
  • V trvalej prevádzke