Púchov

 

Púchov

Lokalita: Púchov, Skalka – Lúka, Okres Púchov

Globálne žiarenie dopadajúce počas roka na plochu FV panelu 1 275 kWh/m2
Celkový inštalovaný výkon fotovoltaického systému 0,72 kWp
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie 1 045 kWh/kWp/rok
Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne) 0,752 MWh

Použité technológie:

Fotovoltaické panely: IBC PolySol 240TX (od spoločnosti IBC SOLAR AG), na báze polykryštalického kremíka, spolu 3 ks
Menič napätia: CarSPA P1000U-242
Regulátor: Steca PR 3030 (od spoločnosti Steca Elektronik GmbH)
Akumulátor: HZY 12-100EV – gélový/olovený (od spoločnosti Baterie Slaný CZ, s.r.o.)
Nosný systém: Fixný systém (od spoločnosti Hilti Slovakia s.r.o.)

Aktuálny stav:

  • autonómny off-grid fotovoltaický systém
  • V trvalej prevádzke